•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Giúp đỡ cô bạn thân trong lúc bệnh không thể tự chăm sóc cho mình
    [ X ]
    [ X ]