• #1
  •  
  • #2
  •   đang tải
    Chồng là kỹ sư hệ thống. Về đã muộn, vợ tôi, Misakura đã làm cơm và đợi chồng về. Dù kín tiếng nhưng cặp đôi vẫn hạnh phúc. Tôi đã nghĩ rằng hạnh phúc này sẽ tiếp tục. Khi đó, chồng tôi có lỗi ở công ty. Người vợ phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm là do chồng …
    [ X ]
    [ X ]